Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18507
Title: Phát triển mỏ và khai thác dầu khí
Authors: Nguyễn, Hải An
Nguyễn, Hoàng Đức
Keywords: Vỉa dầu khí;Giếng khoan thẩm lượng;Giếng khoan khai thác;Bình tách;Vận chuyển dầu khí;Hệ thống an toàn và điều khiển
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, Hải An, Nguyễn, Hoàng Đức. Bách khoa thư địa chất (2017), p. 911-917
Abstract: Phát triển mỏ dầu khí là giai đoạn tiếp theo sau khi cấu tạo đã được khoan thăm dò phát hiện được dầu khí và khoan thẩm lượng xác định cho dòng sản phẩm có giá trị thương mại. Thời điểm của hai giai đoạn này rất gần nhau và có tính liên tục tương đối. Lịch sử ra đời của phát triển mỏdầu khí vào những năm 30 của thế kỷ trước và ngày một hoàn thiện nhờ công nghệ mới. Thông thường, đặc biệt trong bài toán kinh tế, giai đoạn phát triển mỏ và khai thác thử đều có mục đích tương đồng, nhằm xác lập các luận cứ kinh tế kỹ thuật để xây dựng sơ đồ công nghệ khai thác mỏ. Khai thác dầu khí là giai đoạn cuối, thuộc lĩnh vực thượng nguồn trong ngành công nghiệp dầu khí, có nhiệm vụ thu hồi dầu khí với hiệu quả kinh tế tối đa từ các mỏ dầu khí.Khai thác dầu khí có 02 phần: (i) hệ thống thiết bị khai thác; và (ii) công nghệ áp dụng trên hệ thống thiết bị đó. Một hệ thống khai thác dầu khí hoàn chỉnh bao gồm: vỉa chứa, giếng khoan, đường ống thu gom, bình tách, máy bơm, và đường ống xuất bán sản phẩm dầu thô hoặc/và khí [H. 1]. Giếng khai thác tiếp nhận dầu hoặc khí từ vỉa chứa sản phẩm thông qua phần mở vỉa, đồng thời là đường dẫn dầu/khí cùng với nước (gọi chung là chất lưu) lên bề mặt đất cũng như cung cấp chức năng điều chỉnh sản lượng khai thác chất lưu của giếng. Đường ống thu gom có nhiệm vụ tập hợp dòng sản phẩm từ giếng khai thác và dẫn tới bình tách để tách bỏ nước và khí ra khỏi dầu. Máy bơm, máy nén được sử dụng để vận chuyển dầu và khí tới điểm tiếp nhận thông qua hệ thống đường ống xuất bán. Tính chất lưu biến của dầu và khí thay đổi theo nhiệt độ, áp suất trong suốt quá trình chảy từ vỉa vào giếng cũng như qua hàng loạt các thiết bị thu gom, xử lý. Trong giai đoạn phát triển mỏ, nhiệm vụ quan trọng nhất là xây dựng mô hình địa chất, xác định các thông số vỉa cả tĩnh và động, dự báo chế độ hoạt động của vỉa để lựa chọn công nghệ phát triển phù hợp. Những năm gần đây, người ta đưa thêm khái niệm khai thác thử hoặc khai thác sớm vào giai đoạn này. Thực chất là để kiểm tra và xác định chính xác hơn chế độ thủy động lực của vỉa, mức độ ổn định của áp suất vỉa và lưu lượng dòng sản phẩm. Trên cơ sở các thông số vỉa và chất lưu nhận được, với sự hỗ trợ của trạm máy tính, mô hình mô phỏng mỏ được xây dựng và chạy thử để lựa chọn mô hình khai thác tối ưu.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18507
Language: vi
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00323.pdf
  • Description : 
  • Size : 990.2 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.