Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18515
Title: Các dạng biến chất
Authors: Phan, Trường Thị
Keywords: Đá biến chất;Hoạt động biến chất
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: 2 tr.
Abstract: Tùy thuộc vào vai trò và số lượng yếu tố biến chất tham gia trong một hoạt động biến chất mà phân loại các dạng biến chất khác nhau. Phân biệt các dạng: biến chất nhiệt, biến chất nhiệt động, biến chất trao đổi, biến chất động lực v.v..Dựa vào quy mô tác dụng của các yếu tố biến chất, phân biệt biến chất khu vực, biến chất địa phương. Dựa vào lộ trình biến chất theo sự biến thiên của áp suất (P) và nhiệt độ, phân biệt biến chất tiến triển, biến chất lùi. Dựa vào lịch sử phát triển của các hoạt động biến chất, phân biệt biến chất đơn, biến chất chồng lặp (đa biến chất).
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18515
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00605.pdf
  • Description : 
  • Size : 253.12 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.