Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18536
Title: Kimberlit
Authors: Nguyễn, Hoàng
Keywords: Vị trí và bối cảnh địa chất;Thành phần khoáng vật và hóa học;Bao thể;Kim cương
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Kimberlit là đá magma siêu mafic kiềm (giàu kali) được hình thành sâu dưới lòng đất và được phun trào núi lửa mang lên mặt đất. Tên gọi kimberlit bắt nguồn từ tên thị trấn Kimberley ở Nam Phi. Trên đường lên bề mặt, magma kimberlit đã đồng hóa nhiều loại khoáng vật và đá, được gọi tổng quát là bao thể. Một trong các bao thể là kim cương, loại đá quý chủ yếu tìm thấy trong kimberlit. Kimberlit xuất hiện trong vỏ Trái Đất ở các cấu trúc thẳng đứng gọi là ống nổ kimberlit. Nhiều người cho rằng kimberlit hình thành từ trong manti, từ một nguồn dị phần tại độ sâu trong khoảng 150 đến 450 km và được phun lên rất mạnh mẽ với tốc độ rất cao do chứa một lượng lớn khí CO2, H2O và các loại chất bốc khác. Dung thể hình thành tại các độ sâu hàng trăm km như thế mới có khả năng mang theo tinh thể ngoại lai kim cương. Ngoài kim cương, kimberlit còn mang lên các bao thể peridotit granat, là loại đá nằm sâu trong manti, chứng tỏ độ sâu thành tạo kimberlit sâu hơn bất kỳ loại magma nào. Thành phần hóa học của kimberlit cũng rất đặc biệt, hàm lượng SiO2 thấp và nguyên tố vết lại rất cao. Điều này làm cho việc nghiên cứu thạch luận đá kimberlit trở nên hấp dẫn vì chúng cung cấp thông tin về vùng manti sâu, các quá trình nóng chảy giữa ranh giới thạch quyển nền cổ và manti đối lưu (tức quyển mềm).
Description: 5 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18536
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00620.pdf
  • Description : 
  • Size : 290.53 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.