Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18550
Title: Mỏ khoáng
Authors: Vũ, Chí Hiếu
Keywords: Mỏ khoáng (gọi tắt là “Mỏ”);Thân khoáng;Điều kiện thành tạo mỏ khoáng, thân khoáng;Các quá trình tạo quặng
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: tr. 1073 - 1084
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18550
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00268.pdf
  • Description : 
  • Size : 984.33 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.