Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18569
Title: Sedgwick Adam (1785-1873)
Authors: Fontaine, Henri
Keywords: Tiểu sử;Đóng góp khoa học
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Adam Sedgwick sinh ngày 22-03-1785 ở Dent (Yorkshire, Anh), và mất ngày 27-01-1873 tại Cambridge (Anh). Thân sinh Sedgwick là mục sư giáo phái Anh. Sedgwick tốt nghiệm ngành toán trường Trinity thuộc đại học Cambridge năm 1808, và trở thành mục sư năm 1817. Năm sau, ông được bổ nhiệm giáo sư địa chất tại Cambridge và là hội viên Hội Địa chất Luân Đôn. Mặc dù thiếu kinh nghiệm; Sedgwick bắt đầu sự nghiệm địa chất với nhiều phấn khởi và hăng say. Năm 1819, ông đề xướng thành lập hội Triết ly Cambridge để vân động hỗi trợ khoa học tự nhiên tại Cambridge đồng thời ông bắt đầu đọc bài giảng hàng năm về địa chất và tiếp tục trong suốt 50 năm với nhiều thành công.
Description: tr. 2188
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18569
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00143.pdf
  • Description : 
  • Size : 340.83 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.