Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Working Paper


  • Authors: Nguyễn, Xuân Diện (2008)

  • Giới thiệu về lịch sử, di sản Hán Nôm làng Đông Ngạc. Đề xuất hướng khai thác di sản Hán Nôn làng Đông Ngạc.

  • Working Paper


  • Authors: Bùi, Duy Tâm (2010)

  • Hành Thiện là quê mẹ tôi nên tôi viết bài “Làng Hành Thiện”. Bạn Trần Lưu Cung (thứ trưởng đại học, tổng giám đốc kỹ thuật VNCH) nhắc tôi nên viết thêm về làng Chèm Vẽ(ngoại ô Hà Nội). Tôi về Hà Nội, bạn Bùi Thiết (sử gia Việt Nam) đưa tôi đến Chèm Vẽ, gặp dân làng, thăm đình làng, nhà thờ tổ các dòng họ, mồ mả các người quá cố và trao đổi với các chứng nhân trong làng cùng tác giả các cuốn sách về làng cổ truyền Việt Nam, các làng ngoại ô Hà Nội nhất là làng Đông Ngạc, tôi mới tìm ra nhiều điều người ta hiểu sai, biết chưa đủ, cố ý hay vô tình bỏ qua vì bất công hay bất nhẫn...