Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18591
Title: Ảnh hưởng của Phật giáo trong nghệ thuật múa của người Việt
Authors: Lê, Ngọc Canh
Keywords: Ảnh hưởng Phật giáo;Nghệ thuật múa;Người Việt
Issue Date: 2006
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Description: tr. 65-68
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18591
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : ảnh hưởng của Phật giáo trong nghệ thuật múa của người Việt.pdf
  • Description : 
  • Size : 160.22 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.