Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18617
Title: Ảnh hưởng của triết lý vô ngã trong Phật giáo tới cuộc đời và tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn Thị, Toan
Keywords: Phật giáo;Hồ Chí Minh;Triết lý vô ngã
Issue Date: 2005
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo
Description: tr. 15-18
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18617
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : ảnh hưởng của triết lý vô ngã trong Phật giáo tới cuộc đời và tư tưởng Hồ Chí Minh.pdf
  • Description : 
  • Size : 235.8 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.