Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18630
Title: Có phải Phật giáo Đại Thừa là Bàlamôn giáo?
Authors: Hoàng, Liên Tâm
Keywords: Đạo Phật;Đạo Bàlamôn
Issue Date: 2004
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo
Series/Report no.: Số 3;
Description: tr. 56-64
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18630
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Có phải Phật giáo Đại Thừa là Bàlamôn giáo.pdf
  • Description : 
  • Size : 208.68 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.