Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18640
Title: Cơ sở tồn tại và gắn bó của Phật giáo trong đời sống người dân Cà Mau
Authors: Đỗ, Lan Hiền
Trần, Minh Lăng
Keywords: Phật giáo;Cà Mau;Chủ quan;Cơ sở khách quan;Cơ sở tồn tại
Issue Date: 2009
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo
Series/Report no.: Số 9;
Description: tr. 32-36
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18640
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Cơ sở tồn tại và gắn bó của Phật giáo trong đời sống người dân Cà Mau.pdf
  • Description : 
  • Size : 119.19 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.