Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18675
Title: Trữ lượng nước dưới đất
Other Titles: Groundwater Resource
Authors: Đoàn, Văn Cánh
Keywords: Tổng quan về các loại trữ lượng nước dưới đất và sự hình thành chúng;Các phương pháp đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 14 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18675
Language: other
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00045.pdf
  • Description : 
  • Size : 643.58 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.