Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18721
Title: Nguyên tố tự sinh
Authors: Nguyễn, Ngọc Khôi
Keywords: Đặc điểm chung;Nguồn gốc và phân bố;Các nguyên tố tự sinh ở Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Có một số các nguyên tố trong Bảng hệ thống tuần hoàn tồn tại dưới dạng nguyên tố trong tự nhiên và được gọi là các nguyên tố tự sinh. Đó là các nguyên tố quen thuộc dùng để đúc tiền như đồng, bạc và vàng, cho đến các kim loại có hoạt tính khá mạnh như sắt, kẽm và cả nhôm. Các khoáng vật nguyên tố tự sinh tồn tại dưới dạng không liên kết, với cấu trúc khoáng vật rõ ràng. Lớp nguyên tố tự sinh bao gồm các nguyên tố kim loại và các liên kim loại (intermetallic), các nguyên tố bán kim và phi kim [B. 1]. Một số tác giả còn xếp các hợp kim tự nhiên, các hợp chất phosphur, silicur và carbur vào lớp khoáng vật này.
Description: 5 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18721
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00071.pdf
  • Description : 
  • Size : 429.72 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.