Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18920
Title: Cổ sinh vật học
Authors: Tạ, Hòa Phương
Keywords: Sinh vật học;Khoa học địa chất;Di tích sinh vật
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Cổ sinh vật học là một trong những chuyên ngành cơ bản của khoa học địa chất, chuyên nghiên cứu dấu tích của các sinh vật đã từng tồn tại trên Trái Đất. So với sinh giới ngày nay thì thế giới sinh vật đã bị tuyệt diệt đông đảo gấp nhiều lần. Nhiều nhóm sinh vật đã thay thế nhau xuất hiện rồi biến mất theo quy luật chọn lọc tự nhiên.
Description: tr. 193-195
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18920
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00103.pdf
  • Description : 
  • Size : 762.65 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.