Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19099
Title: Nghiên cứu và đánh giá tổng hợp điều kiện địa lý phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Bình trên cơ sở ứng dụng hệ thông tin địa lý và tiếp cận đa tỷ lệ : Đề tài NCKH. QG.05.28
Authors: Nhữ, Thị Xuân
Phạm, Quang Tuấn
Vũ, Thị Phương Lan
Keywords: Địa lý;Quy hoạch đất;Điều kiện địa lý;Thái Bình
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Tổng quan cơ sở khoa học của việc đánh giá tổng hợp điều kiện địa lý phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất trên cơ sở ứng dụng hệ thông tin địa lý (GIS). Nghiên cứu các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội có ảnh hưởng đến đặc điểm sử dụng đất và công tác quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Bình; Nghiên cứu nhu cầu sinh thái của lúa và các cây hoa màu khác. Ứng dụng GIS, xây dựng cơ sở dữ liệu đơn vị đất đai, từ đó phân hạng, đánh giá thích nghi đất đai và đề xuất định hướng sử dụng đất cho toàn tỉnh Thái Bình Biên tập: CSDL bản đồ địa hình, CSDL bản đồ hiện trạng sử dụng đất các năm 2000 và 2005 tỉnh Thái Bình, CSDL bản đồ nông hóa thổ nhưỡng. CSDL bản đồ cảnh quan huyện Thái Thụy; Xây dựng mới : CSDL bản đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2000-2005, CSDL bản đồ mức độ thích nghi sinh thái đất đai Phân loại và đánh giá cảnh quan huyện Thái Thụy, đã khảo sát thực địa theo tuyến đặc trưng lãnh thổ nghiên cứu, đã đề xuất định hướng sử dụng đất cho khu vực nghiên cứu Xây dựng bảng hỏi, bảng điều tra nhanh nông thôn theo bảng hỏi tại 270 hộ gia đình về các đầu tư cho giống, phân bón,...các số liệu về nguồn thu: năng suất, sản lượng,...để tiến hành đánh giá hiệu quả kinh tế Đã nghiên cứu các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội có ảnh hưởng đến đặc điểm sử dụng đất và công tác quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Bình. Nghiên cứu nhu cầu sinh thái của một số loại hình sử dụng đất: lúa và các hoa màu khác Ứng dụng hệ thông tin địa lý xây dựng CSDL đơn vị đất đai, từ đó phân hạng và đánh giá thích nghi đất đai cho toàn tỉnh Thái Bình và cho huyện Thái Thụy. Đồng thời đánh giá biến động sử dụng đất trên địa bàn nghiên cứu
Description: 184 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19099
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00639.pdf
  • Description : 
  • Size : 113.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.