Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19118
Title: Trường địa vật lý của biển và đại dương
Authors: Trần, Nghi
Keywords: Trường trọng lực;Trường địa nhiệt;Đại dương
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Các trường địa vật lý tiêu biểu của biển và đại dương là trường trọng lực và trường địa từ. Dị thường trọng lực xác định được vị trí phân bố tương đối của các địa khối có tỉ trọng khác nhau trong thạch quyển. Nhờ vậy có thể xác định được độ sâu ranh giới mặt Moho, các cấu trúc vĩ mô của vỏ Trái đất, hướng chuyển động nâng hạ của các mảng và địa khối, từ đó có thể xác định được các đứt gãy có tính chất hành tinh và khu vực. Trường địa từ là trường từ tự nhiên của Trái đất. Mỗi một loại đất đá có một dị thường từ đặc trưng, khi các địa khối tách giãn hoặc bị xoay do chuyển động kiến tạo thì hướng trục từ cũng bị xoay theo. Nhờ vậy giúp ta biết được hướng chuyển động và biên độ chuyển động của các mảng và địa khối. Dị thường từ đáy các đại dương có đặc điểm là tồn tại hệ thống dị thường đường thẳng song song định hướng với trục sống núi trung tâm đại dương, có sự xen kẽ các dị thường âm và dương “kiểu khung xương”. Loạt mang dấu âm tương ứng với đá nhiễm từ ngược
Description: tr. 463-465.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19118
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00250.pdf
  • Description : 
  • Size : 491.58 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.