Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19134
Title: Đá chứa mangan
Authors: Trần, Nghi
Keywords: Trầm tích;Trầm tích mangan
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Trầm tích mangan là loại đá khó xác định bằng phương pháp thạch học (lát mỏng). Vì vậy, đóng vai trò chính trong việc xác định quặng mangan chủ yếu là phân tích nhiệt, hoá học, đôi khi chỉ có phân tích rơnghen mới có thể xác định chính xác từng loại khoáng vật mangan. Quặng mangan chủ yếu được sử dụng trong công nghiệp luyện kim đen để chế tạo các loại hợp kim, thép đặc biệt. Thành phần có hại trong quặng mangan là photpho và lưu huỳnh
Description: tr. 406-407.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19134
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00241.pdf
  • Description : 
  • Size : 386.1 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.