Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19160
Title: Đá vụn núi lửa = Ppyroclastics
Authors: Trần, Nghi
Keywords: Phân loại vật liệu núi lửa;Đặc điểm thạch học và điều kiện thành tạo
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Đá vụn núi lửa được thành tạo do quá trình phun nổ của núi lửa. Chúng có đặc điểm kiến trúc, cấu tạo và thành phần khoáng vật phức tạp. Khác với đá phun trào thực thụ là các dung nham được phun trào lên và chảy tràn thành dòng, sau đó đông cứng lại, còn đá vụn núi lửa là sản phẩm của hai quá trình phun nổ và phun trào hỗn độn với thành phần ngoại lai. Dung nham tung lên trời bao gồm nhiều thành phần phức tạp: bom, cuội, dăm, khoáng vật vụn, tro bụi núi lửa. Khi rơi xuống tạo thành nhóm đá tuf aglomirat không phân dị. Nhóm đá phun trào hỗn độn là sản phẩm trộn lẫn của các dòng dung nham với thành phần ngoại lai trên đường vận chuyển từ họng núi lửa ra xung quanh với một cự li tương đối ngắn. Aglomerat là dăm kết núi lửa trong đó hạt vụn là các mảnh đá phun trào và các mảnh vụn khoáng vật sắc cạnh. Nền gắn kết có thành phần hỗn độn phức tạp bao gồm: thủy tinh núi lửa và mảnh thủy tinh kỳ dị, các khoáng vật vụn núi lửa hạt nhỏ tha sinh và khoáng vật thứ sinh ở dạng ẩn tinh, vi tinh và hạnh nhân. Càng xa trung tâm họng núi lửa đá aglomirat chuyển dần sang cuội kết tuf, dăm kết tuf, cát kết tuf, cát kết tufit, cát kết tufogen... là các loại đá vụn núi lửa có chứa hàm lượng vật liệu núi lửa khác nhau.
Description: tr. 449-451.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19160
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00247.pdf
  • Description : 
  • Size : 475.26 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.