Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19162
Title: Triết lý quản lý và kinh doanh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Đề tài NCKH. QX.2000.07
Authors: Lê, Văn Lực
Keywords: Khoa học quản lý;Kinh doanh;Kinh tế thị trường;Quản lý;Triết lý kinh doanh
Issue Date: 2002
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nêu bật đặc điểm về sự hình thành và xu hướng vận động của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cùng với hệ thống triết lý quản lý và kinh doanh Đề tài nghiên cứu triết lý quản lý, kinh doanh, sự hình thành triết lý quản lý và kinh doanh trong lịch sử Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Thông qua việc nghiên cứu sự hình thành của quản lý và kinh doanh cũng như triết lý quản lý và triết lý kinh doanh trong lịch sử Đông, Tây, Kim Cổ để khái quát thành hệ thống triết lý quản lý và triết lý kinh doanh làm công cụ tư duy quản lý và tư duy kinh doanh cho các nhà quản lý hành chính cũng như quản lý kinh doanh. Đề tài được đưa vào giảng dạy cho các ngành quản lý xã hội, quản lý kinh doanh
Description: 149 tr
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19162
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00118.pdf
  • Description : 
  • Size : 86.4 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.