Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19173
Title: Thực trạng bồi, xói đoạn sông Hương chảy qua thành phố Huế : Đề tài NCKH. QT.01.21
Authors: Nguyễn, Thanh Sơn
Trần, Anh Tuấn
Trần, Ngọc Anh
Keywords: Bồi lắng;Huế;Thuỷ văn học;Sông Hương
Issue Date: 2002
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Kết quả của đề tài có thể sử dụng: Việc quy hoạch và bảo vệ môi trường ở thành phố Huế. Ứng dụng cho việc khai thác giao thông thuỷ. Đồng thời sử dụng cho công tác thuỷ lợi ở thành phố Huế. Làm tài liệu cho sinh viên học tập và làm khoá luận tốt nghiệp Tiến hành tính toán, xử lý các loại số liệu đo sâu và lập bình đồ đoạn sông, qua đó đánh giá hiện trạng bồi xói, rút ra nguyên nhân và đề xuất các biện pháp giảm thiểu Đề tài khảo sát đoạn sông Hương và thu thập các tài liệu địa hình, khí tượng thuỷ văn, kinh tế xã hội cần thiết phục vụ cho việc tìm hiểu thực trạng và đánh giá hiện tượng bồi và xói tại khu vực nghiên cứu Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Đề tài thực hiện khảo sát và tính toán, xử lý số liệu để đánh giá thực trạng bồi và xói diễn ra trên đoạn sông Hương chảy qua thành phố Huế ( từ Vạn Niên đến Bao Vinh), qua đó tìm ra nguyên nhân và đề xuất một số biện pháp nhằm giảm thiểu các tác động bồi xói đó Lập bình đồ đoạn sông và đánh giá hiện trạng bồi xói trên đoạn sông nghiên cứu Lập chương trình và tính toán xử lý số liệu đo sâu và kết quả tính toán để lập bình đồ đoạn sông Thu thập được được bộ số liệu về mực nước, bản đồ địa hình và khảo sát đoạn sông Hương từ Vạn Niên đến Bao Vinh Tìm hiểu về lịch sử và diễn biến địa lý tự nhiên cũng như kinh tế xã hội của thành phố Huế nói chung và sông Hương nói riêng Đề xuất một số biện pháp giảm thiểu tai biến bồi, xói bảo vệ môi trường
Description: 41 tr
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19173
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00120.pdf
  • Description : 
  • Size : 46.84 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.