Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19249
Title: Văn hóa ứng xử của người Nhật thể hiện qua thái độ, cử chỉ - hành động và ngôn ngữ : Đề tài NCKH. QN.02.05
Authors: Phạm, Văn Nha
Keywords: Ngôn ngữ giao tiếp;Nhật bản;Văn hóa
Issue Date: 2002
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Đề tài Văn hóa ứng xử của người Nhật thể hiện qua thái độ, cử chỉ - hành động như chào hỏi, giao tiếp, cảm ơn, xin lỗi, tặng quà, chiêu đãi, ứng xử trong công việc, trong điện thoại, trong khen chê và nghệ thuật ứng xử thông qua ngôn ngữ tức là lời ăn tiếng nói. Trong đề tài có tiến hành so sánh những điểm giống và khác nhau 2 loại văn hóa này ở người Việt
Description: 109 tr. + Tóm tắt
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19249
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00477.pdf
  • Description : 
  • Size : 42.63 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.