Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19251
Title: Trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong luật hình sự nước ngoài và mô hình lý luận của nó trong pháp luật hình sự
Authors: Trịnh, Quốc Toản
Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Pháp nhân;Trách nhiệm hình sự
Issue Date: 2005
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Những vấn đề cơ bản về trách nhiệm hình sự (TNHS) của pháp nhân trong luật hình sự các nước theo truyền thống common law. Trình bày những vấn đề cơ bản về TNHS của pháp nhân trong luật hình sự các nước theo truyền thống Châu Âu lục địa và ở Trung Quốc như: pháp nhân với tư cách chủ thể chịu TNHS, các tội phạm cụ thể quy kết cho pháp nhân, những điều kiện quy kết TNHS đối với pháp nhân và hình phạt áp dụng với pháp nhân phạm tội. Trình bày TNHS của pháp nhân và mô hình lý luận về TNHS của pháp nhân trong pháp luật hình sự Việt Nam trong tương lai
Description: 86 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19251
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00480.pdf
  • Description : 
  • Size : 45.88 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.