Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19252
Title: Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ với Nga và Trung Quốc trong thập niên 1990 : Đề tài NCKH. CB.01.30
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy
Bùi, Hà Nam
Nguyễn, Thiết Sơn
Đinh, Công Tuấn
Keywords: Chính sách đối ngoại;Hoa Kỳ;Nga;Quan hệ quốc tế
Issue Date: 2002
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Đề tài nghiên cứu vai trò của Mỹ trong cục diện thế giới mới sau sự sụp đổ của khối các nước XHCN ở Đông Âu và Liên Xô trong những năm 1990, thập kỷ đầu tiên sau chiến tranh Lạnh. Nghiên cứu một cách cơ bản và tổng thể về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ với liên bang Nga và Trung Quốc . Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong quan hệ với Nga và Trung Quốc, đặc biệt là vấn đề kiểm soát vũ trang, giải trừ quân bị, an ninh, chính sách kinh tế và thương mại
Description: 145 tr
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19252
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00481.pdf
  • Description : 
  • Size : 96.46 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.