Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19253
Title: Những nét đặc sắc của đời sống văn hóa Đức hiện đại : Đề tài NCKH. CB.01.28
Authors: Lương, Văn Kế
Trần, Đương
Keywords: Quốc tế học;Văn hoá Đức
Issue Date: 2003
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Trình bày những đặc điểm về điều kiện tự nhiên, dân tộc học và những nét lớn của lịch sử Đức hiện đại. Nêu những tiền đề xã hội - kinh tế của nền văn hóa Đức đương đại. Trình bày khái niệm văn hóa và những đặc điểm truyền thống của nền văn hóa Đức, đó là : chủ nghĩa liên bang văn hóa, nền văn minh cổ đại phương Tây, chủ nghĩa nhân đạo Thiên chúa giáo, văn hóa German cổ đại, ngôn ngữ Đức. Nghiên cứu các đặc điểm của đời sống văn hóa Đức hiện đại trên các phương diện : đời sống tôn giáo, lễ hội truyền thống, nghệ thuật kiến trúc, hoạt động báo chí, truyền thông, giáo dục, bảo tàng, văn học
Description: 113 tr
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19253
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00482.pdf
  • Description : 
  • Size : 59.76 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.