Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19277
Title: Nhìn lại tiến trình thống nhất Phật giáo Việt Nam trong thế kỉ XX
Authors: Nguyễn, Đại Đồng
Keywords: Phật giáo;Lịch sử;Thế kỉ 20
Issue Date: 2008
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo
Series/Report no.: Số 4;
Description: Tr. 14-21
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19277
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nhìn lại tiến trình thống nhất Phật giáo Việt Nam trong thế kỉ XX.pdf
  • Description : 
  • Size : 190.17 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.