Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19281
Title: Phật giáo Nam Tông Khmer trong bối cảnh thống nhất và hội nhập của Phật giáo Việt Nam
Authors: Dương, Nhơn
Keywords: Phật giáo Nam Tông;Tôn giáo;Khơme
Issue Date: 2008
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo
Series/Report no.: Số 5;
Description: Tr. 42-45
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19281
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Phật giáo Nam Tông Khmer trong bối cảnh thống nhất và hội nhập của Phật giáo Việt Nam.pdf
  • Description : 
  • Size : 92.17 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.