Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19282
Title: Các cấu trúc đại số và áp dụng : Đề tài NCKH. QT.02.01
Authors: Nguyễn, Đức Đạt
Phạm, Việt Hùng
Trần, Trọng Huệ
Đỗ, Hùng Sơn
Keywords: Lý thuyết căn;Lý thuyết nhóm;Lớp vành;Đại số
Issue Date: 2003
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu và áp dụng lý thuyết căn cho bài toán về cấu trúc và phân loại dàn, đặc trưng căn một số lớp vành nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy, đào tạo, hướng dẫn nghiên cứu khoa học trong sinh viên
Description: 14 tr. + Phụ lục
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19282
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00241.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.47 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.