Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19283
Title: Nho giáo và văn hoá ứng xử trong tư tưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm
Authors: Trần, Nguyên Việt
Keywords: Nho giáo;Văn hóa;Nguyễn Bỉnh Khiêm
Issue Date: 2009
Publisher: Tạp chí Triết học
Description: tr. 30-39
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19283
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nho giáo và văn hoá ứng xử trong tư tưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm Trần Nguyên Việt.pdf
  • Description : 
  • Size : 485.56 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.