Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19284
Title: Phật giáo Huế trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968
Authors: Lê, Cung
Keywords: Phật giáo;Tết Mậu Thân;Năm 1968;Huế
Issue Date: 2008
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo
Series/Report no.: Số 5;
Description: Tr. 38-41
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19284
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Phật giáo Huế trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.pdf
  • Description : 
  • Size : 140.4 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.