Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19286
Title: Niềm tin về đạo Phật của sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Authors: Nguyễn, Hồi Loan
Keywords: Đạo phật;Khoa học xã hội & Nhân văn
Issue Date: 2005
Publisher: Tạp chí Tâm lý học
Description: tr. 20-22
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19286
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Niềm tin về đạo Phật của sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Nguyễn Hồi Loan .pdf
  • Description : 
  • Size : 124.01 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.