Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19287
Title: Ảnh hưởng "Tâm" trong Phật giáo đối với văn hoá tinh thần của người Việt Nam hiện nay
Authors: Ngô, Thị Lan Anh
Keywords: Phật giáo;Đời sống tinh thần;Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo
Series/Report no.: Số 5;
Description: Tr. 17-33
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19287
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Ảnh hưởng Tâm trong Phật giáo đối với văn hóa tinh thần của người Việt Nam hiện nay.pdf
  • Description : 
  • Size : 157.89 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.