Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19290
Title: Nghiên cứu và ứng dụng các giá trị văn hóa Phật giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Hồng Dương
Keywords: Phật giáo;Giá trị văn hóa;Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo
Series/Report no.: Số 5;
Description: Tr. 23-26
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19290
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nghiên cứu và ứng dụng các giá trị văn hoá Phật giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay.pdf
  • Description : 
  • Size : 129.26 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.