Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19297
Title: Tư duy xã hội học của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tổ chức xã hội và xã hội hoá cá nhân : Đề tài NCKH. CB 01 36
Authors: Phạm, Văn Quyết
Keywords: Tư duy xã hội học;Tư tưởng Hồ Chí Minh;Tổ chức xã hội;Xã hội hoá cá nhân
Issue Date: 2004
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Tìm hiểu quá trình hình thành tư duy xã hội học của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghiên cứu tư duy xã hội học của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tổ chức xã hội và quá trình xã hội hoá
Description: 120 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19297
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00245.pdf
  • Description : 
  • Size : 51.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.