Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19301
Title: Sự phát triển của Nho giáo thời kì Lý - Trần
Authors: Doãn, Chính
Phạm, Thị Loan
Keywords: Nho giáo;Thời Lý - Trần
Issue Date: 2006
Publisher: Tạp chí Triết học
Description: tr. 14-20
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19301
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Sự phát triển của Nho giáo thời kì Lý - Trần Doãn Chính ; Phạm Thị Loan.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.91 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.