Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19302
Title: Xây dựng bộ Atlat khoáng vật tạo đá và tạo quặng của đá Magma (trên cơ sở tổ hợp cộng sinh khoáng vật) : Đề tài NCKH. QT-03-18
Authors: Đỗ, Thị Vân Thanh
Nguyễn, Thuỳ Dương Thuỳ Dương
Trần, Thị Thanh Nhàn
Đàm, Quang Minh
Keywords: Bộ atlat;Khoáng vật;Khoáng vật quặng;Đá Magma
Issue Date: 2004
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Phân loại các đá magma và tổ hợp cộng sinh khoáng vật đặc trưng. Xây dựng hình thái thực, hình thái lý tưởng, cấu trúc cùng với các đặc điểm về thành phần, thông số cấu trúc, tính chất vật lý, tính chất quang học của khoáng vật
Description: 39 tr
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19302
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00246.pdf
  • Description : 
  • Size : 30.72 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.