Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19304
Title: Sự thâm nhập của Nho giáo vào làng xã Việt Nam qua tư liệu hương ước
Authors: Đinh, Khắc Thuân
Keywords: Nho giáo;Làng xã Việt Nam;hương ước
Issue Date: 2004
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo
Description: tr. 17-21
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19304
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Sự thâm nhập của Nho giáo vào làng xã Việt Nam qua tư liệu hương ước Đinh Khắc Thuân.pdf
  • Description : 
  • Size : 108.19 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.