Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19305
Title: Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy học môn cơ sở văn hoá Việt Nam tại trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQG Hà Nội : Đề tài NCKH. QN.02,02
Authors: Chu, Thị Thanh Tâm
Bùi, Ngọc Oánh
Trần, Thuý Anh
Keywords: Công nghệ thông tin;Giáo dục đại học;Phương pháp giảng dạy;Văn hoá
Issue Date: 2004
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Hình thành giáo học pháp tin học cho môn Cơ sở văn hoá Việt Nam : kỹ năng soạn bài giảng trong Powerpoint hoăc Vebook Studio ; kỹ năng lấy dữ liệu trên mạng, sắp xếp và xử lý dữ liệu ; cách tổ chức thiết kế một bài giảng ; kỹ năng trình bày..
Description: 44 tr. + Phụ lục
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19305
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00247.pdf
  • Description : 
  • Size : 17.07 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.