Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19313
Title: Tư tưởng Nho giáo về gia đình và việc xây dựng gia đình mới ở Việt Nam hiện nay
Authors: Minh, Anh
Keywords: Nho Giáo;Xây dựng gia đình
Issue Date: 2005
Publisher: Tạp chí Triết học
Description: tr. 21-24
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19313
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tư tưởng Nho giáo về gia đình và việc xây dựng gia đình mới ở Việt Nam hiện nay Minh Anh.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.24 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.