Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19319
Title: Nghiên cứu, đánh giá điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội vùng đất trũng của hai huyện Nho Quan và Gia Viễn Ninh Bình, đề xuất các giải pháp khắc phục, giảm thiểu nhằm chung sống với lũ lụt : Đề tài NCKH. QG.00.18
Authors: Nguyễn, Ngọc Trường
Đặng, Văn Luyến
Chu, Văn Ngợi
Nguyễn, Văn Thành
Phạm, Quang Anh
Trần, Ngọc Anh
Keywords: Lũ lụt;Phòng chống thiên tai;Điều kiện kinh tế xã hội;Điều kiện tự nhiên
Issue Date: 2003
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Điều tra toàn diện điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội hai huyện Nho Quan, Gia Viễn. Nghiên cứu quy luật hình thành mưa lũ của khu vực. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu thiên tai vùng này
Description: 122 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19319
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00249.pdf
  • Description : 
  • Size : 59.29 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.