Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19325
Title: Bộ thí nghiệm cơ sở về thông tin quang sợi số hóa tốc độ 10MB/S : Đề tài NCKH. QG 02.05
Authors: Nguyễn, Quốc Tuấn
Chử, Đức Trình
Nguyễn, Kim Giao
Phạm, Văn Hội
Vũ, Doãn Miên
Keywords: Bộ thí nghiệm;Sợi quang;Thông tin liên lạc;Thông tin quang sợi số
Issue Date: 2004
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Xây dựng các bài tập thực tập về: Truyền dẫn thông tin số, các linh kiện quang tử, truyền dẫn ảnh trên cáp quang; viết lý thuyết, bài thực tập thí nghiệm cho các bài tập
Description: 60 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19325
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00250.pdf
  • Description : 
  • Size : 20.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.