Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19338
Title: Vài nét về Phật đường Nam tông
Authors: Minh, Sư Đạo
Trần, Tiến Thành
Keywords: Phật;Nam Tông
Issue Date: 2009
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo
Description: tr. 27-30
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19338
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Vài nét về Phật đường Nam tông.pdf
  • Description : 
  • Size : 215.7 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.