Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19343
Title: Vài nét nhận thức luận về cái chết của Phật giáo và Công giáo
Authors: Lê, Thị Cúc
Keywords: Nhận thức luận;Cái chết;Phật giáo;Công giáo
Issue Date: 2013
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo
Series/Report no.: Số 3 (117);
Description: Tr. 20-26
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19343
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Vài nét nhận thức luận về cái chết của Phật giáo và Công giáo.pdf
  • Description : 
  • Size : 348.5 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.