Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19345
Title: Vài nét về tình hình kinh tế thời Trần Nhân Tông (1258-1308)
Authors: Nguyễn, Thị Phương Chi
Keywords: Kinh tế;Trần Nhân Tông
Issue Date: 2005
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử
Description: tr. 24-31
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19345
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Vài nét về tình hình kinh tế thời Trần Nhân Tông (1258-1308) Nguyễn Thị Phương Chi.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.