Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19362
Title: Bài toán biên đối với phương trình và hệ phương trình Elliptíc không tuyến tính : Đề tài NCKH. QT-02-03
Authors: Hoàng, Quốc Toàn
Keywords: Bài toán biên;Hệ phương trình eliptic không tuyến tính;Toán học;Toán tử Laplace
Issue Date: 2
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu sự tồn tại duy nhất nghiệm của bài toán biên đối với hệ phương trình đạo hàm riêng elliptíc á tuyến tính với phần chính là toán tử Laplace
Description: 31 tr. + Phụ lục
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19362
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00255.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.