Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19364
Title: Về giá trị đương đại của Nho giáo Việt Nam
Authors: Vũ, Khiêu
Keywords: Nho giáo;đương đại;Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Tạp chí Triết học
Description: tr. 37-40
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19364
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Về giá trị đương đại của Nho giáo Việt Nam Vũ Khiêu.pdf
  • Description : 
  • Size : 119.3 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.