Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19378
Title: Nghiên cứu biến động sử dụng đất trong giai đoạn công nghiệp hoá và hiện đại hoá (lấy ví dụ huyện Thanh Trì, Hà Nội) : Đề tài NCKH. QT 02-19
Authors: Đinh, Thị Bảo Hoa
Nguyễn, Thị Thanh Hải Thị Thanh Hải
Nguyễn, Đình Minh
Nhữ, Thị Xuân
Trương, Quang Hải
Keywords: Biến động sử dụng đất;Thanh Trì;Đất đai
Issue Date: 2004
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Hệ thống cơ sở khoa học nghiên cứu biến động sử dụng đất trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Nghiên cứu đặc điểm và đánh giá tình hình sử dụng đất trên địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội trên cơ sở phân tích tư liệu viễn thám đa thời gian. Nghiên cứu biến động sử dụng đất thời kỳ 1994-1999 và mối quan hệ với sự thay đổi về lực lượng lao động và cấu trúc lao động. Tìm hiểu vấn đề phát triển kinh tế đô thị và vấn đề sử dụng đất tới năm 2010
Description: 54 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19378
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00256.pdf
  • Description : 
  • Size : 34.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.