Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19388
Title: Nghiên cứu triển khai các công nghệ liên ngành nano - info - telecom (nit) : \b Đề tài NCKH. QC.06.28
Authors: Nguyễn, Ngọc Bình
Bùi, Thế Duy
Đỗ, Thị Hương Giang
Nguyễn, Thế Hiện
Keywords: Công nghệ Nano;Công nghệ liên ngành;NIT
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Đề tài triển khai thực hiện nhiệm vụ theo hướng tìm hiểu, khai thác thông tin từ các quan hệ hợp tác, liên kết đã có; đồng thời tiếp cận, tìm hiểu để thiết lập các quan hệ quốc tế mới nhằm tạo dững các liên kết, hợp tác và cụ thể là kết nối mạnh hơn nữa thông tin của Nhà trường vào hệ thống mạng Thông tin KHCN quốc gia và quốc tế để có thể nâng cao khả năng khai thác các nguồn tài nguyên thông tin và cơ sở dữ liệu, thu thập và cập nhật các thông tin về đào tạo nghiên cứu trong các lĩnh vực mũi nhọn như Công nghệ Nano, Công nghệ thông tin, Công nghệ điện tử - Viễn thông cũng như các vấn đề nghiên cứu liên ngành, nghiên cứu công nghệ có độ tích hợp cao. Từ các nội dung nghiên cứu trên, đề tài đã đạt được các kết quả sau: Từ việc tham dự “Hội thảo về đào tạo trên lĩnh vực khoa học và công nghệ Nano” trong khuân khổ “Diễn đàn Nano ASEAN”, một số thông tin cập nhật đã được cung cập làm ý kiến tư vấn đóng góp vào việc điều chỉnh dự án xây dựng Phòng thí nghiệm Công nghệ Micro-Nano trực thuộc trường năm 2007-2008. Đồng thời các thông tin đó cũng đóng góp hiệu quả vào việc tổng kết chương trình thí điểm đào tạo thạc sĩ Chuyên ngành Linh kiện Nano tại trường Đại học Công nghệ năm 2007 – 2008; Cùng với các đề xuất trong báo cáo chính do chủ trì đề tài trình bày tại Hội nghị APAN 2007 (Manila, Phillippinnes), hoạt động trong đề tài đã hậu thuẫn cho quyết định về thiết lập đường truyền tốc độ cao (45 Mbps, hiện nay nâng lên 155 Mbps) kết nối mạng thông tin của Đại học Quốc gia Hà Nội vào hệ thống mạng TEIN2 và APAN, qua đó tạo điều kiện kết nối trực tuyến, cho phép nhiều đơn vị đào tạo của Trường ĐHCN, của ĐHQGHN nói riêng và của Việt Nam nói chung kết nối trong hệ thống mạng VinaREN/TEIN2/TEIN3/APAN có thể khai thác nguồn tài nguyên, cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ cập nhật, phong phú trong các quan hệ hợp tác đa phương với nhiều cơ sở đào tạo, nghiên cứu ở khu vực và trên thế giới.
Description: 26 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19388
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000007.pdf
  • Description : 
  • Size : 37.76 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.