Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19517
Title: Smith William (1769-1839)
Authors: Fontaine, Henri
Keywords: Tiểu sử;Đóng góp khoa học
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nhân vật nước Anh, tự học để đạt kiến thức cũng như kinh nghiệm của một kỹ sư công chính trước khi thiên về địa chất và được xem là nhà sáng tạo ra ngành địa tầng.
Description: tr. 2189-2190
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19517
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00144.pdf
  • Description : 
  • Size : 352.87 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.