Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19530
Title: Xây dựng hệ tạo màng bán dẫn bằng phương pháp phun tĩnh điện : Đề tài NCKH. QT.01.02
Authors: Lê, Hồng Hà
Lê, Thị Thanh Bình
Nguyễn, Ngọc Long
Trần, Vĩnh Thắng
Keywords: Màng bán dẫn;Phương pháp phun tĩnh điện;Vật liệu
Issue Date: 2002
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu một số vấn đề của vật liệu chế tạo: Chế độ tạo màng; Cấu trúc tinh thể của màng ZnO; Tính chất quang của màng ZnO Đề tài nghiên cứu về thiết kế và xây dựng hệ phun bằng phương pháp phun tĩnh điện cao áp để chế tạo các vận liệu bán dẫn, điện môi; lắp ráp bộ khống chế nhiệt độ; chế tạo màng ZnO, ZnO; Er, ZnO; In Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Chế tạo vật liệu màng mỏng bán dẫn, điện môi Nghiên cứu một số tính chất vật lý của vật liệu chế tạo Xây dựng hệ chế tạo vật liệu bằng phương pháp phun tĩnh điện
Description: 16 tr
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19530
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00124.pdf
  • Description : 
  • Size : 15.44 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.