Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19556
Title: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống điều chỉnh tần số dao động tại chỗ trong thiết bị thu tần số radio bằng phương pháp số : Đề tài NCKH. QC.08.14 /
Authors: Nguyễn, Thị Hồng
Bạch, Gia Dương
Chử, Văn An
Phùng, Mạnh Dương
Keywords: Phương pháp số;Vô tuyến điện;Tần số dao động;Thiết bị thu
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Tổng quan về các vấn đề nghiên cứu và thiết kế các mạch. Thiết kế bộ tách sóng pha. Thiết kế bộ tạo tín hiệu điều khiển một chiều. Thiết kế bộ tạo tín hiệu điều khiển xung. Các kết quả thu được: Thiết kế lắp ráp bộ tách sóng pha, bộ tạo tín hiệu điều khiển một chiều, bộ tạo tín hiệu điều khiển xung. Kết quả ứng dụng cho công tác giảng dạy: Bài thực tập điều chế và giải điều chế
Description: 30 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19556
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000017.pdf
  • Description : 
  • Size : 21.71 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.