Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19558
Title: Mô hình kiến trúc website môn học : Đề tài NCKH. QC.03.03
Authors: Nguyễn, Việt Hà
Lê, Quang Hiếu
Keywords: Công nghệ WEB;Hệ quản trị;Website môn học
Issue Date: 2
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Tìm hiểu khả năng, lợi ích, tính khả thi của việc ứng dụng E-learning trong môi trường đào tạo đại học tại Khoa Công nghệ nói riêng, Đại học Quốc Gia Hà Nội và các truờng đại học trong nước nói chung. Nghiên cứu xây dựng các bài giảng điện tử, phát triển hệ thống Website môn học. Thí điểm tạo ra và sử dụng trang Web cho một số môn học kết hợp với lên lớp truyền th
Description: 123 tr. + Phụ lục
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19558
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00273.pdf
  • Description : 
  • Size : 52.63 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.